Higiena czasu pracy w ekipie Lobster Media.

Letnie piątki to od początku działania naszej firmy to czas garden office. Nie da się ukryć, że praca poza biurem jest dla nas bardzo ważna. Zauważyliśmy, że samodzielna lub teamowa, zadaniowa praca bez „sztucznego” nadzoru pracodawcy czy kierownika daje finalnie dużo lepsze efekty. Jedyną granicą jest termin, którego należy dotrzymać. Gdy sam musisz rozdysponowywać swoim […]