Zamiana ikony w png lub jpg na krzywe w programie Figma.

?atwy, szybki i prosty spos�b jak zamieni? ka?d? ikon? w formacie png lub jpg na krzywe w Figmie. Czym s? krzywe i po co si? ich u?ywa? Krzywe to najwa?niejsze narz?dzie w zestawie narz?dzi grafika. Dzieje si? tak, poniewa? pozwalaj? projektantom tworzy? r�?norodne kszta?ty i linie. Istnieje wiele r�?nych rodzaj�w krzywych, kt�re mo?na wykorzysta? do […]

Jak dobrze sprzedawa? w social mediach?

Czy wiesz jak sprzedawa? Twoje produkty w Social Mediach? Pami?taj o 4 prostych zasadach CONTENT – postaw na ciekawe, atrakcyjne materia?y. Tw�rz relacje, dziel si? wiedz?, anga?uj obserwuj?cych. Wiemy, ?e na pierwszy rzut oka wydaje si? to trudne, ale niemal w ka?dej bran?y mo?na stworzy? ciekawy i atrakcyjny content. REGULARITY – kiedy Twoja konkurencja nie […]

Higiena czasu pracy w ekipie Lobster Media.

Letnie pi?tki to od pocz?tku dzia?ania naszej firmy to czas garden office. Nie da si? ukry?, ?e praca poza biurem jest dla nas bardzo wa?na. Zauwa?yli?my, ?e samodzielna lub teamowa, zadaniowa praca bez �sztucznego� nadzoru pracodawcy czy kierownika daje finalnie du?o lepsze efekty. Jedyn? granic? jest termin, kt�rego nale?y dotrzyma?. Gdy sam musisz rozdysponowywa? swoim […]

Budowanie relacji na profilach Social Media

Media spo?eczno?ciowe

Pewnie ka?dy chocia? raz zastanawia? si? jak “rozbuja?” sw�j profil na social media? Oto 5 podstawowych krok�w, od kt�rych powinni?cie zacz?? budowa? relacje ze swoimi obserwuj?cymi: 1. Publikuj ciekawe i przyci?gaj?ce uwag? tre?ci.Niekoniecznie dla Ciebie jako w?a?ciciela firmy, ale dla Twoich obserwuj?cych. Wiemy, ?e to trudne, ale warto czasem wej?? w sk�r? swojego odbiorcy ???? […]

Darmowa Wycena

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!